Uroda +50

środa, 27 lipca 2016

Folklor

Termin „folklor” wprowadził do obiegu naukowego brytyjski pisarz William Thoms w 1846 roku, określając nim najstarsze składniki kultury takie jak „pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia etc.”. Z biegiem czasu termin ten upowszechnił się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, gdzie sprzyjały mu panujące wówczas prądy umysłowe, a w szczególności gloryfikującykulturę ludową romantyzm. Początkowo badania folkloru prowadzono w ramach etnografiiliteraturoznawstwahistorii sztuki,religioznawstwajęzykoznawstwa i muzykologii[1]. Dopiero w latach 30. XX wieku, za sprawą uczonych europejskich wyodrębniła sięfolklorystyka – samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem poznania jest folklor.
Od samego początku istnienia terminu „folklor”, pojawiły się wśród badaczy daleko idące rozbieżności w rozumieniu zakresu tego pojęcia. Zajmowano w tej sprawie trzy stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane np. przez Archera Taylora, wyznaczało maksymalnie szeroki zakres folkloru, włączając doń nie tylko kulturę symboliczną i społeczną, ale także elementy kultury materialnej (np. narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp.). Przeciwieństwem tego stanowiska była orientacja literaturoznawcza, reprezentowana np. przez J.M. Sokołowa, która zawężała folklor wyłącznie do literatury ustnej (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia)[2]. Współczesna folklorystyka zajmuje stanowisko pośrednie włączając w zakres folkloru dziedzinę zwyczajówobrzędów i wierzeń wraz z kulturą artystyczną obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec.
Wikipedia

Dzisiaj folklor kojarzony jest przeważnie ze strojem narodowym.Przedstawiam kilka zdjęć,to jest tylko garstka z różnorodności tego zagadnienia.
Wybrałam mało znane stroje ale jakże piękne,mają swoją tradycję,która z pewnością rozwijała się przez wieki,swoją osobowość wreszcie niezwykłość.
żródło Pinterest


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz